Weldadig Wonen

Het Th.W. Termaat Huis is een serviceflat in Kralingen, de groenste wijk van Rotterdam, met huurappartementen voor senioren die zelfstandig kunnen wonen en functioneren. De plezierige woonsfeer in en om het gebouw vormt het meest kenmerkende aspect van het huis. Senioren kunnen hier weldadig wonen, in een geborgen gemeenschap met ruimte voor gezamenlijkheid en behoud van individualiteit.

Ten tijde van de bouw in 1959 waren de appartementen uitsluitend bestemd voor leden van de remonstrantse gemeenschap. Inmiddels gelden ruimere toelatingscriteria, maar de belangrijkste pijlers van het remonstrantse gedachtegoed (vrijheid, verdraagzaamheid en verbondenheid) staan nog stevig overeind. Zij bewerkstelligen en handhaven de evenwichtige sfeer van solidariteit waarin alle betrokkenen zich thuis voelen. Hierop is het beleid gericht en het bestuur verwacht daarom van personeelsleden zowel als van bewoners dat ook zij deze grondbeginselen respecteren en zich ernaar gedragen.

 

Comfort en Groene ruimte

Uiteraard zijn ook de appartementen in de laatste decennia steeds aangepast aan de wensen en eisen betreffende hedendaags wooncomfort. Doelbewust, bewonersgericht beleid heeft de minimale huisvesting van de jaren vijftig ontwikkeld tot het comfortabele wooncomplex van nu, zonder buitensporige luxe.

Anno 2011 omvat het Termaat Huis tachtig twee-, drie- en vierkamerappartementen en een tuin met vijver, wandelpaden, banken en terrassen. Alle appartementen hebben uitzicht op de tuin of de groene omgeving. In de ondergrondse garage kunnen bewoners een parkeerplaats huren. Er is een ruime (fietsen)berging en ook andere facilitaire voorzieningen zijn ter beschikking van de bewoners. Voor hun gasten zijn er enkele comfortabele logeerappartementen voor twee personen.

Het Termaat Huis is zeer goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer (tram en metro). Op loopafstand liggen de Erasmus Universiteit (complex Woudestein), het Kralingse Bos, de Kralingse Plas en de Openbare Golfbaan Kralingen.